Kuvittele huominen, jossa olet osa elämän kiertokulkua ja luonnon hyvinvointi on myös sinun hyvinvointiasi. Et vie toisilta mahdollisuuksia hyvään elämään lähellä etkä kaukana, nyt tai tulevaisuudessa. Kuulut valitsemaasi yhteisöön, joka välittää ja tukee. Olet osa demokraattista yhteiskuntaa, joka voi hidastaa vauhtia jakamalla resurssit oikeudenmukaisesti.

Mikä on degrowth?

Degrowth-liike yhdistää tieteentekijöitä, aktivisteja, taiteilijoita ja ihmisiä, jotka ovat huolissaan maailman tilanteesta.

Degrowth haastaa länsimaisen kehitysajattelun kolonialistiset rakenteet ja riippuvuuden jatkuvasta talouskasvusta.

Degrowth luo demokraattista yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua yhteisistä asioista päättämiseen.

Degrowth ei ponnista tyhjästä. Maailmassa on monia vakiintuneita omavaraisuuteen pyrkiviä yhteisöjä ja radikaaleja liikkeitä, joista degrowth-ajattelu oppii ja joita se tukee.

Degrowth merkitsee globaalissa pohjoisessa merkittävää poliittista ja taloudellista uudelleenjärjestelyä, jossa energian ja resurssien käyttö mitoitetaan maapallon kantokyvyn rajoihin.

Mikä on Kohtuus?

Kohtuus on ryhmä ja yhdistys, joka on kiinnostunut siitä, miten degrowth-ajatukset ilmenevät suomalaisessa keskustelussa. Ryhmä muotoitui lukupiiristä ja kokoonnumme yhä pohtimaan degrowth-aiheisia tekstejä, joita haluamme ymmärtää yhdessä. Tukemalla degrowth-ajattelua Suomessa haluamme herätellä kriittistä pohdintaa talouden ja politiikan rakenteista ja niiden kyvystä tarjota hyvä elämä kaikille.

Keräämme, tuotamme ja välitämme tietoa ja ajatuksia, sekä osallistumme yhteiskunnalliseen toimintaan. Luomme tiloja, joissa ihmiset voivat kokoontua keskustelemaan.

Kohtuus on yksi monista äänistä degrowth-liikkeessä, ja toimimme yhteistyössä muiden ryhmien kanssa Suomessa ja maailmalla. Suomessa degrowth-ajattelua on edistänyt jo pitkään Kohtuusliike.

Anna-Liisa Arjama

Anna-Liisa Arjama

Anna-Liisa on työskennellyt yli 20 vuotta erilaisissa rooleissa sote-palveluissa. Häntä kiinnostaa hoivatyön – ammattimaisen ja epämuodollisen – esiinnostaminen yhteiskunnassa. Anna-Liisa ei usko, että talouskasvun avulla voidaan ratkaista kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevien ihmisten ongelmia.

sähköposti: anna-liisa.arjama@kohtuus.org

Elsa Kivinen

Elsa Kivinen

Elsa on kiinnostunut degrowthin teorian ja käytäntöjen risteymistä ja siitä, mikä saa ihmiset mukaan poliittiseen toimintaan. Hän toimii monissa yhteiskunnallisissa liikkeissä tiedonvälittäjänä. Strateginen ajattelu ja yhteiskunnallisten voimavarojen kasvattaminen ihmissuhteiden arvostamisen avulla motivoivat Elsaa.

sähköposti: elsa.kivinen@kohtuus.org

Juha Soivio

Juha Soivio

Juhan tausta on yhteiskuntatieteissä ja sosiaalialalla. Degrowth-ajattelussa Juhaa kiinnostaa eriarvoisuuden poistaminen ja sosiaalinen muutos. Juha on mielellään sillanrakentajana erilaisten toimijoiden välillä.

sähköposti: juha.soivio@kohtuus.org

Katja Pellini

Katja Pellini

Katja on kehitysyhteistyössä toimiva ekologi. Hän haluaa edistää kaikkien mahdollisuuksia osallistua demokraattiseen päätöksentekoon ja on kiinnostunut ihmisen luontosuhteesta. Katja opiskelee degrowth-maisteriohjelmassa Barcelonan autonomisessa yliopistossa.

sähköposti: katja.pellini@kohtuus.org
blogi: Ecology Alike

Timo Tiuraniemi

Timo Tiuraniemi

Timo on filosofiataustainen ohjelmoija ja aktivisti. Hän on kiinnostunut avoimen lähdekoodin ohjelmistoista ja teknologianfilosofiasta sekä niiden suhteesta degrowth-ajatteluun. Timo vastaa tämän sivuston teknisestä ylläpidosta.

sähköposti: timo.tiuraniemi@kohtuus.org
kotisivu: tiuraniemi.org

Haluatko tietää lisää?

Lähetä sähköpostia osoitteeseen:

info@kohtuus.org